Font Size

SCREEN

Cpanel

APsySE Analyse Psycho-Somato-Energétique

Accueil Somapsy Lettonie

Laipni Lūdzam Soma Psy interneta vietnē. Psiho-Somato-Enerģētiskās Analīzes institūts (SomaPsy) ir veidojies ilgā laika posmā, savstarpēji sadarbojoties psihoterapeitu komandai. Institūta misija ir pulcināt profesionāļus, kuri strādā ar Psiho-Somato-Enerģētisko Analīzi (APsySE) .Šī metode ir Freida un Raiha psihoanalītiskās pieejas un mērķu paplašināts turpinājums. SomaPsy institūts atrodas Lionā, Francijā.Tas ir dibināts 2004.gadā. Psihoterapeitu komandas mērķis ir palīdzēt mazināt cilvēku  psiholoģiskās ciešanas ar somatiskas un psiholoģiskas terapijas atbalstu, kas atzīst ķermeņa un prāta vienotības svarīgumu.

Psiho-Somato-Enerģētiskā institūta psihoterapeitu izglītības un attīstības ceļi ir ļoti dažādi.Šī dažādība dod nepieciešamo plašumu un atvērtību, kas vajadzīga emocionālai un uzmanīgai pieejai „ dzīves brūcēm” , kuras mēs visi sevī iekšienē nēsājam. Institūta psihoterapeiti respektē un atzīst profesijas starptautiskos noteikumus un ētiku.

Mēs ceram, ka Jūs atradīsiet , ko meklējiet šajā interneta vietnē!  

 

Jacque Vaissac
SomaPsy  prezidents


Kas ir APsySE?

 Psiho-Somato-Enerģētiskā analīze (psihiskā un somatiskā apvienošana). Šis analīzes veids sākas no ķermeņa, tāda, kāds tas dotajā momentā ir. Neirozinātne pierāda, ka mūsu dzīves dažādās pieredzes atstāj ceļus mūsu nervu sistēmā , it sevišķi autonomajā neiroveģetatīvajā sistēmā. Mūsu zemapziņa ir saistīta ar neirālo sistēmu.Tas bieži mums liek dzīvē radīt un atkārtot līdzīgas situācijas un nepalīdz ceļā uz jaunu pieredzi. APsySe piedāvā saviem klientiem iespēju atbrīvoties no viņu dzīves iesīkstējušiem scenārijiem un iegūt jaunu pieredzi caur ķermeniskiem vingrinājumiem , kurus saucam par sistimiem (simulācija-stimulācija).Smadzenēm un nervu sistēmai piemīt izcils plastiskums. Sistimi un to atkārtošana ietekmē nervu sistēmu  un rada jaunas pieredzes pēdas nervu sistēmā. Tas aizvieto vecos paradumus, kuri darbojas kā aizsardzības mehānismi. Šie sistimi ierosina neiromuskulāro aktivitāti un ir sakārtoti secīgās funkcionālu kustību sērijās, kuram seko psihoterapeita vadītas verbalizācijas, kā to savā laikā ir pamatojis V. Raihs. Muskuļu grupu sasprindzināšana, kura notiek plānotā progresīvā secībā, iedarbojas uz ķermeņa muskulārajām un enerģijas blokādēm , provocē emocionālas abreakcijas , tas ļauj notikt iekšējo konfliktu atcerēšanās un izpaušanas procesam. Pēc katra sistima notiekošā verbalizācija ļauj klientam asociēties ar savām emocijām , sajūtām un jūtām. Tam ir dziļš transformācijas mērķis, kas palīdz nostiprināties EGO. APsySe metožu mērķis ir transformēt  autonomās neiroveģetatīvās sistēmas  patoloģiskās programmas  un atjaunināt piekļuvi sajūtam, jūtām un atmiņām. Tiek atjaunota enerģētiskā plūsma no galvas līdz kājām. Cilvēks var dzīvot ķermenī, kas ir brīvāks no blokādēm un atrast kontaktu ar savu vitalitāti. Caur šīm neiromuskulārajam mobilizācijām tiek aizskarta tēma par mīlestību- kas ir milēt un būt mīlamam. Tiek dota iespēja atstāt pagātnē arhaiskās ciešanas un vairāk atvērties spējai mīlēt sevi un citus. Vitalitāte un seksualitāte Raiha izpratnē skar sirds atvērtību, muskuļu bloku un „ bruņu” atbrīvošanu. Citādi šīs muskuļu „ bruņas” var padarīt cilvēku par „ mašīnām bez dvēseles”.  Cilvēciskas mīlestības  dažadas pakapes ir būt mīlamam, būt mīlētam, mīlēt sevi, mīlēt citus un akceptēt cilvēku dažādību un sirds atvērtību.

Tipiska APsySE sesija:

Sistims ir vingrinājums, kas pastiprina spriedzi klienta ķermenī (acīs, kaklā, mutē, rokās utt.) , kurš jau tā ir uzlādēts ar neapzinātu spriedzi. Ar vingrinājumu izvēli un tā ilgumu ( parasti 15 min) enerģija aktivizē autonomo nervu sistēmu, beidzot ļaujot notikt arī verbālai ekspresijai.Verbalizācijai terapeita vadībā var paiet 5-25 min.   

1. Raiha diagnostiskā „ masāža” – ātra muskuļu kondīcijas analīze caur pieskārienu, kas piefiksē muskuļu tonusu un sasprindzinājumus. Tas arī tuvina klientu savai ķermeņa sajūtu uztveršanai.
2. Tiek ievērota pamata ķermeņa pozīcija vingrinājumu laikā, kur visi muskuļi atrodas nosacītā balansā.
3. Sesijas laikā tiek izpildīti 3-4 sistimi , katrs apmēram 15 min , kurus pavada verbalizācija pēc katra sistima. Terapeits ir klātesošs un vada verbalizāciju, kā arī palīdz izpildīt sistimus dažos gadījumos(uzliekot rokas uz klienta ausīm, atbalstot kājas, vai turot gaismas avotu, kas nepieciešams darbam ar acīm) . Tāpat terapeits atgādina klientam instrukcijas, kad nepieciešams, un ir uzmanīgs pret klienta vajadzībām sesijas laikā.
4. Terapeits pieraksta visu, kas tiek teikts verbalizācijas laikā, tieši kā diktātu, lietojot precīzus klienta vārdus un ekspresijas formas (lieki neuztraucoties par gramatiku ).
5. Terapeits palīdz klientam būt precīzam, asociēt, palīdz atrast teiktajam jēgu un nozīmi, kā arī rast sapratni par to, kas pateikts.
6. Sesijas laikā terapeits var uz laiku ieņemt „ labā vecāka” poīciju, lai palīdzētu klientam sajust spēcīgas emocijas un šķērsot tās. Šim nolūkam var pielietot harmonizējošos sistimus ( „ labais vecāks” , „ kāju turēšana” , „ klienta turēšana rokās” ).   

Klients ir primārais sava attīstības procesa virzītājs.

Klientam jāpiedzīvo sistimi bez vārdiem, laujot visam (sajūtām, domām, atmiņām, jūtām, emocijām, tēliem) nākt spontāni bez piespiešanas, gribas piepūles. Verbalizācijā ir svarīgi visi šie aspekti.

Šī terapeitiskā procesa stingrais „ rāmis” dod savu ieguldījumu EGO attīstībā, padarot to spēcīgāku, stiprāku, vairāk eksistenciālu un spējīgu iesaistīties attiecībās.

Cik ilgi notiek terapijas process ar APsySe?

Šis darbs dod rezultātus jau no paša sākuma, bet sevišķi pēc  darba ar 3. līmeni (kaklu) un 5. līmeni(diafragmu).Klientu gaidas ir dažādas, bet lai sasniegtu stabilākus rezultātus vajadzētu rēķināties vismaz ar darbu gada garumā, tiekoties ar terapeitu divas reizes mēnesī.

Kā uzvesties sistima laikā?

Klientam vēlams būt „ klātesošam” un uzmanīgam pret sevi, bez apzinātas savu sajūtu, emociju, domu  vērtēšanas vai tiesāšanas. Tās jāpiefiksē, jāļauj visam notikt, bet nav jāsāk nekāda darbība vai aktivitāte. Procesa laikā vēlams akceptēt visas ķermeniskās izpausmes (trīcēšanu, vēdera burkšķēšanu, nelabumu, svīšanu, kliegšanu utt.)Tas palīdz parādīties dažādiem ķermeņa un psiholoģiskiem stāvokļiem no mūsu pagātnes. Arī tādiem , kurus esam piedzīvojuši kā mazi bērni.
Svarīgi akceptēt visas reprezentācijas – ar un bez racionāla pamata, brīvās asociācijas, visas domas - bēdīgas vai agresīvas, tiešām piedzīvotas situācijas vai izfantazētas.
Sistima laikā var būt ļoti dažādas jūtas , negaidītas, multiplas. Jāļauj jūtām „ runāt pašām par sevi” . Terapeits var palīdzēt klientam saprast, kā dažreiz mēs izvairamies, baidamies no savām jūtām un emocijām, vai kontrolējam tās.


Raiha 7. ķermeņa līmeņi.

Pilna terapijas programma sākas ar rūpīgu darbu pirmajos divos līmeņos. Sistimus atkārto kamēr tie kļūst fiziski un psiholoģiski patīkami.  Pateicoties darbam pirmajos divos līmeņos izzūd arhaiskākie ķereņa sasprindzinājumi un tas palīdz nodrošināt bāziskās drošības sajūtu. Dažādie ķermeņa līmeņi ir konstantā interakcijā.

1.līmenis.
 Acis-ausis-deguns. Pirmajā  līmenī   var notikt realitātes neprecīza interpretācija. Šeit var atrast visvairāk arhaiskās bailes : teroru, paniku, kas savukārt izraisa šķelšanu, disociāciju, disorientāciju  un kontakta zaudēšanu ar realitāti.

2.līmenis.
Mute- mēle.
Tas ir līmenis saistīts ar depresiju, oralitāti, bailēm no pamešanas un arī baudas sajūtām.

3.līmenis.
Kakls, krūšu kurvja augšdaļa.
Šis limenis ir vairak saistīts ar narcisismu, kaunu, vērtēšanu un pašsaglabāšanās
instinktiem. Kaklā lokalizējas „ visvarenības” komplekss un kakls sasaista „ sirdi
ar smadzenem” . Atbrīvojot kakla sasprindzinājumus, ir vieglāk kontaktēties ar
savu pazemību, cilvēcību un humoru.  

4.limenis .
Krūšu kurvis.
Pašapliecināšanās, ambivalences, bioloģiskās identitātes zona. Darbs ar satikšanos, došanu, ņemšanu.

5. līmenis
Diafragma.
Līmenis saistīts ar mazohismu un  trauksmi, kopā ar vainas sajūtu. Šajā limenī baudu var transformēt par nepatīkamu piedzīvojumu. Ar diafragmu var būt saistīta latenta homoseksualitāte, kas radusies represīvas audzināšanas rezultātā , vai kā aizsardzība pret hiperaprūpi. Arī kompulsijas ir saistītas ar diafragmu un vēderu.

6.līmenis.
Vēders, mugura.
Kontrahēti muguras muskuļi satur bailes no uzbrukuma. Kompulsivitāte, analitāte, reaktīvais sadisms lokalizējas abdominalajā rajonā. Obsesīvi simptomi palīdz turēt agresivitāti zem kontroles.

7.līmenis.
Iegurnis.
Sasprindzinājums saistīts ar bailēm no kastrācijas, bailēm no autoritātes, seksuālām represijām.Daudz Edipāla rakstura izpausmju.


APsySe izcelšanās un vēsture.

APsySe pirmsākums ir Freida analītiskā pieeja, kuru papildinājuši un pilnveidojuši daudz pazīstami psihoterapeiti. Prāta un ķermeņa (psyche/soma) savstarpējo mijiedarbību ir pētījuši : V. Raihs, O.Raknes, F.Navarro, P. Boisens un citi. No viņiem ir saņemti modernās psiholoģijas pamati. Ar katru dienu aizvien biežāk neirozinātne pierāda V. Raiha ( ārsta, psihoanalītiķa, kaislīga biologa, seksologa un anatoma)  pieņēmumu validitāti. Viņš jaunā gaisma ieraudzīja cilvēcisko modeli: iespēju caur ķermeni sasniegt zemapziņu. Viņs izveidoja koncepciju par muskuļu bruņām, kas bloķē enerģijas cirkulāciju ķermenī un runāja par  ķermeņa 7.līmeņiem, sākot ar galvu līdz pat iegurnim. Raihs ir devis lielu ieguldījumu ķermeņa enerģijas plūsmas izpratnē, kā arī izgaismojis rakstura iezīmju(tās palīdz indivīdam izvairities no trauksmes) saistību ar ķermeņa muskuļu bruņām.Bailes ir atzītas par centrālo iemeslu dažādiem psiholoģiskiem traucējumiem. No 1933.-1948.gadam V. Raihs attīstīja metodi – veģetoterapiju (tagad sauc par ASN) . Neiropsihiatrs un psihoanalītiķis  Federiko Navarro attīstīja tālak Raiha darbu un padziļināja neiroveģetoterapijas metodi. Tā tika veikta sistemātiski no 1. līmeņa līdz 7.līmenim. Kopš tā  laika metode ir tikusi nepartraukti  pilnveidota un tās vērtība pierādīta. 

Aktīvā pozīcija: Accueil